oturaklı

oturaktan türetilik ama, -lı ekiyle kazandığı anlam bambaşka! *