özerklik

türk dil kurumuna göre tanımı: bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi, otonomluk.
bireysel, kurumsal ve siyasal boyutları var.
kurumsal ve siyasal düzlemde, iki temel bileşeni içeriyor: finansal özerklik ve idari özerklik. biri eksik olursa, diğerinin anlamı kalmıyor...