özür dilemediği için özür dilemek

karşısındaki hatasını yüzünevurup,birözürb
le dilemedin diye hatırlattığında da yapılan harekettir.