parlamento

faşizmin ve oligarşinin gözünü diktiği kilit organdır.
en büyük iddiaları, siyasetin ve demokrasinin sadece ve yalnızca ve daima orada yapılması ve yaşaması gerektiğidir!!
çünkü, en kolay ele geçirebildikleri yer orasıdır.

sanki orada çok demokratik ve ahlaki çalışmalar yapılabiliyormuş gibi, utanmadan hep orayı işaret ederler!
oysa, günümüz bebeleri bile bilmektedir ki, siyaset ve demokrasi, parlamento gibi belli güçlerin güdümündeki mekanlarda değil, halkın istediği her yerde ve her koşulda yapılmakta ve yaşamaktadır!