parsek

3,261630751 ışık yılı'na tekabül eden astronomik uzaklık birimi.
ingilizce "parsec" olan parsek'in kısaltması pc'dir.
parsec sözcüğü "paralax second" sözcüklerinin ilk hecelerinden türetilmiştir.