patolojik

gayri resmi: davranışlarının bir bölümünü kontrol edemeyen; mantıksız (kişi)

resmi: hastalıkla ilgili demektir.

(bkz:patoloji)