patriarkal

erkek eğemen düşünce ...

patriarkal düşüncede iki cinsiyet vardır ,erkek ve erkek olmayan .aslında alt metinde tek cinsten bahseder.'erkek'

normlar erkek üzerinden gider ,ataerkil düzenleme .heteronormativlik oluşumu ...

babamın babası ,babam,en büyük abim ......bu böyle ilerler ,erkek eğemenliği sürer.

ataerkil