pejmürde

farsçadan giriktir.
eski püskü şeyler ve perişan haldeki insanlar için kullanılır.