periyodik tablo

elementlerin sınıflandırma tablosudur. periyodik cetvel de denir.
bu tablodaki 7a grubunun özel ismi olan halojen ismi hep çok hoşuma gitmiştir.