pesimist

optimist düşünce yapısının tersidir. her şekilde kötü düşünmek ve karamsar yaklaşımlarda bulunmak. günümüz politika ve ekonomik siteminin getirdiği yıpratıcı yaşam şartları nedeni ile insanların içinde bulunduğu düşünce yapısıdır. (bkz: hayat zor)