pişman

hakiki farsça bir sözcük.
orijinali, peşiman diye telaffuz edilir. *