pişmiş aşa su katmak

belli bir aşamaya kadar tamamlanmış veya tümüyle sona ermiş bir işin veya sürecin, bilgisizce veya deneyimsizce bir müdahaleyle bozulması, zarar görmesi.