pozitif eşcinsel kimliği

böyle bir kimlik için gereksinimler:

- kendi cinsel kimliği, duyguları, hisleri ile barışık olmak, çatışma yaşamamak. hislerinden dolayı üzüntü, acı, pişmanlık, öfke duymamak, olduğu gibi kabul etmek. eşcinselliği karşıcinsellik ile eşit görmek.
- en az yakın çevresine, samimi olduğu kişilere cinsel kimliği konusunda açık olmak. yaşantısına tehdit yaratmayacak her ortamda açık olmaktan çekinmemek.
- uzun süreli ve bağlılık taşıyan bir eşcinsel ilişkiye sahip olmak.
- lgbt camiası ile ilişkide olmak, başka lgbt kişiler ile arkadaşlık ve benzeri sosyal ilişkiler içerisinde olmak. lgbt etkinliklerine katılmak.
- lgbt konuları hakkında öğrenmeye açık ve istekli olmak.

kaynak: kevin alderson doktora tezi - http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ34722.pdf (nq büyük harflerle)

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s...

ayrıca (bkz: pozitif eşcinsel rol model)