primat

"iri beyinli memeliler" takımını ifade eder.
gorillerin, şebeklerin, tüm insansılar aleminin ve bizlerin de dahil olduğu bir takımdır.