pürmerak

farsça bir önek olan pür- ile arapça merakın evliliği.
merak dolu insanları niteleyen bir sıfat olarak kullanılabilir.