pürtelaş sokak

1980'li, 1990'lı yıllardaki travesti, eşcinsel sakinleriyle ünlenmiş bir sokaktır. istanbul / cihangir'de ve taksim tarafına doğrudur. günümüzde eski sakinlerinden pek eser kalmamıştır sokakta.