put

farsçadan girik.
tapınılmak veya özel güçlerinden yararlanmak amacıyla kullanılan şeyler, nesneler veya kişiler için kullanılır.
islam sonrası süreçte, islamdan önceki inançları aşağılamak amacıyla kullanılan putperest sıfatının köküdür.