rakım

bir nesnenin veya yerin ortalama deniz seviyesine göre yüksekliğine denir.