rasathane

gök gözlemlerinin yapıldığı, gök cisimlerinin ve olaylarının incelendiği yer.
çark alanı. geçersin bi köşeye kesersin cümle alemi. *