recop tazyik gazdoğan

istiklal caddesinin bir çok yerine yazılmış olan duvar yazısı. gayet yaratıcı.