reform

ıslahat, düzeltme anlamına gelir. 15-17 yüzyıllar arasında gelişen hıristiyanlık hareketidir. martin luther fikir babası sayılır.

(bkz: lütercilik)
(bkz: reformasyon)