resmi dil

bir ülkenin resmi yazışmalarında, kurumlarında, ordusunda, parasında, anayasasında ve yasalarında, zorunlu eğitim dilinde kullanılan dile denir.

genellikle halkın çoğunluğunun dilidir. bazı eski sömürge ülkelerinde halkın genelinin dilinden farklı olarak, ingilizce, fransızca gibi eski sömürgecilerinin dillerinin kullanıldığı da görülmektedir. bazı hallerde birden fazla resmi dil de kullanıldığı olur.
örneğin isviçre frangı**** banknotlarında* dört dil vardır: fransızca, almanca, italyanca ve romanşça*.