rivayet muhtelif

bir konu hakkında çok sayıda rivayet bulunduğu anlamındaki söz öbeği.