rm

"remove" kısaltması. remove, ingilizce olarak, kaldırmak, olduğu yerden çıkartmak, geri çekmek, başka yere taşımak, yeniden devinim sağlamak anlamlarındadır.
rm, bir komut olarak unix ve türevi os'larda, silici işlev gören, çok dikkatle kullanılması gereken bir komuttur.
evde denemeyiniz: " rm -rf / root"*