ross daly

irlandalı bir beyamca. irlandalı dediğime bakmayın. bizim pek de uzak olmadığımız müzikler yapıyor. eline alıyor sazını ve yunan dilinde güzelim şarkılar çığırıyor. bize de rakıları doldurup eşlik etmek kalıyor.yarasın.