rozet

üzerinde tanıtımını yaptığı bir şeye ait semboller, yazılar bulunan, genellikle madeni olan ve arkası iğneli veya geçmeli bir şekilde, ilgili yere takmak için bir unsur barındıran, başta ceket yakası olmak üzere, giysilere hatta çantalara takılabilen hede. takan kişinin rozetin sembolize ettikleri ile bir aidiyet bağı vardır.