sadeddin köpek

anadolu selçukluları devletinin en ünlü veziri.

ülkeye büyük hizmet etmiş, devletin kurulumunda da çok etkili olmuş; ancak aşırı güçlenmesinden ayar olan 2. gıyasettin keyhüsrev tarafından öldürtülmüştür.* bugün bir kısmı ayakta olan konya-aksaray arasındaki zazadin han'ı yaptırmıştır.