salmonella

alt türleri gıda zehirlenmesi , tifo ve paratifo hastalıklarına yol açabilen bir bakteri cinsi.