satyr

yarı keçi yarı insan formunda kır ve ormanlarda yaşayan cinlerdir. roma mitolojisinde isimleri faun oluyor. çoğunlukla gövdelerinin belden üstü insan, belden aşağısı ise at ya da teke biçimindedir. satirleri tasvir eden ortak özellik, keçi boynuzlu, sivri ve uzun kulaklı, atınkine benzeyen uzun kuyruk ve göze çarpan! penisdir. orman perilerine tuzak kurup olur olmaz her yerde onlarla çiftleşirler. insanlara pek iyi davranmaz ve punduna getirdiklerine korkutmayı çok severler. kötü kalpli tipler bunlar.* bir de ödlek olmaları ile meşhurlar.

.jpg)