şeffaflık

gizlemeden, saklamadan, aleni olarak bir işi yapmak, kotarmak. sırların olmaması.
devlet ve kurumlar adına, hatta bireyler için de, uygulanılması arzulanan ilke.
şeffaf olma durumu.