şekli eşitlik

günümüzde yaygın olan eşitlik şeklidir.
'kanun önünde eşitlik ' ve 'kanunların eşit koruma öngörmesi' şeklinde ifade eder.
uluslar arası ve iç hukukta egemendir.(gerçek bir eşitlik olmamakla birlikte)
bu eşitlik belirli normlara uymaya zorlar.farklı grup ve kişiler aynı normları zorunlu tutar.
örneğin,engelli bir kişinin yüksek öğrenime girebilmesi 'şekli eşitlik' için yeterlidir.o kişinin hangi şartlarda öğrenime gittiği,bu kişinin eğitime ulaşabilmesi ve diğer kişilere erişebilmesi için gerekli materyaller sağlandı mı ? bunlarla ilgilenmez.