seks işçileri evrensel bildirisi

seks işçileri evrensel bildirisi

yasalar; bireysel karar sonucu olan tüm fuhuş türleri suç olmaktan çıkarılmalıdır /
fuhuş suç olmaktan çıkarılıp meslek standartlarına göre düzenlenmelidir /
var olan pek çok meslek kollarının, seks işçilerini sömürdüğü unutulmamalı ve bu önlenmelidir /
dolandırıcılık, baskı, şiddet, sübyancılık, çocuk işçi çalıştırma, tecavüz ve ırkçılığa karşı fuhuşla ilgili olsun olmasın, her yerde ve milli sınırlar ötesinde ceza yasaları düzenlenmelidir /
seks işçilerinin örgütlenme, ülke içinde ve uluslararası seyahat özgürlüğünü engelleyen ve/ya engelleyecek şekilde yorumlanabilecek yasalar kaldırılmalıdır /
seks işçilerinin özel hayatları olduğu ve ihlal edilemeyeceği ile ilgili düzenlemeler getirilmelidir. /
insan hakları; seks işçileri için konuşma, seyahat, göç, çalışma, evlenme ve annelik özgürlüğü ile işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve barınma dahil tüm insan hakları ve sivil özgürlükleri garanti altında olmalıdır /
fuhuş ve eşcinselliğin bir suç durumu oluşturması temelinde insan hakları ihlal edilen herkese iltica hakkı verilmelidir. /
çalışma koşulları; fuhşu sistematik olarak bir bölgeye sınırlandıran yasalar engellenmelidir /
seks işçilerine yaşayacakları ve çalışacakları yeri seçme özgürlüğü tanınmalıdır /
seks işçilerinin hizmetlerini, başkalarının değil kendilerinin sağladığı koşullarda sürdürmeleri sağlanmalıdır /
seks işçilerinin haklarını korumayı garanti eden ve seks işçilerinin şikayetlerini yöneltebilecekleri bir komite oluşturulmalıdır /
bu komite seks işçilerinden ve avukatlar ile destekleyici diğer meslek temsilcilerinden oluşmalıdır /
seks işçilerinin örgütlenmelerini ve bireysel güvenlikleri için birlikte çalışmalarını sınırlayacak yasalar engellenmelidir. /
sağlık; bütün kadınlar ve erkekler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aids için düzenli sağlık taramaları için bilinçlendirilmelidir /
sağlık kontrolleri tarih boyunca seks işçilerini denetlemek ve damgalamak için kullanıldığından ve yetişkin seks işçileri, cinsel sağlık konusunda başkalarına göre daha bilinçli olduklarından, seks işçileri için zorunlu kontroller cinsel olarak aktif olan herkes için zorunlu olmadığı sürece kabul edilemez. /
hizmetler; çocuk fuhşunu engellemek için evinden kaçmış çocuklara iş, danışmanlık, yasal ve barınma hizmetleri sağlanarak çocuklara fırsatlar sağlanmalı ve durumları iyileştirilmelidir /
seks işçilerinin de tüm vatandaşların sahip olduğu sosyal hak ve hizmetlerden yararlanmaları sağlanmalıdır /
artık çalışamayan seks işçilerine sığınma evleri açılarak hizmetler sağlanmalı, mesleği bırakmak isteyen seks işçilerine eğitim programları düzenlenmelidir. /
vergiler; seks işçileri ve fuhuş sektörüne hiçbir özel vergi uygulanmamalıdır /
seks işçileri diğer serbest meslek sahipleri ve işverenlerle aynı tabanda düzenli vergi ödemeli ve aynı haklara sahip olmalıdır. /
kamuoyu; her ırk, cins ve milletten seks işçileri ve/ya eski seks işçilerini damgalayıp, ayırım gözeten sosyal tavırları değiştirmek için eğitim programları desteklenmelidir /
fuhuş sektörü içinde müşterinin çok önemli ama hep göz ardı edilen rolünün toplum tarafından anlaşılmasına yardımcı olacak eğitim programları geliştirilmelidir, bununla beraber müşteriler de seks işçileri gibi suçlanmamalı ve damgalanmamalıdır. /
seks işçileri ve eski seks işçilerinin hakları ve örgütlenmeleri için bu bildiri desteklenmelidir. /

seks işçileri evrensel bildirisi, uluslararası seks işçileri hakları çalışma komitesi, amsterdam 1985