semer

at, eşek ve katır, deve gibi hayvanların sırtına konulan (vurulan), genellikle iskeleti ağaçtan olan kumaş kaplı yastık, arkalıç. hayvanın üzerine oturmak, sürmek veya hayvanın üzerinde taşıdığı yükün hayvana zarar vermesini önleme maksatlıdır. semer sözcüğü, jeoloji'de yukaç karşılığı olarak da kullanılır.