servet-i fünun devri

saçma sapan bir dönem. ama adı güzel
1 Entry Daha