sessiz anlaşmak

gözlerin dile gelip buğulu bakışlarla konuşmasıdır.