şeytan

22 Entry Daha
müslümanlık'taki şeytan kavramı: iblis'in kovulduktan sonraki adı.bencilliğiyle allah'ın sevgisini paylaşamayıp, inananları küfre sürükleyen,onları yoldan çıkarmaya ant içmiş hilebaz karakterdedir. aslında bu salt kötü bir karakter değildir aksine müminlerin imanlarını sınayan ve güçlendiren yönüyle imanın bir parçasıdır.

hıristiyanlık'taki şeytan kavramı: satanizm'deki şeytan kavramına en yakın olan şeytan karakteridir. nedeni ise; öyle güçlü tasvir edilir ki, cehennem onun krallığıdır, ölüm ve kahır getiren, insanları saptırmaktan daha çok onları yok eden korkunç bir varlık gibi gösterilmesidir. bunun sebebi ise, avrupa'da hıristiyanlık yeni yeni yayılırken insanların eski pagan inançlara dönmemesi için kilisenin ayakta kalma mücadelesidir. buna en iyi örnek sabah yıldızı olarak nitelendirilen,ışık getiren anlamındaki roma tanrısı lucifer'dir.

yahudilik'teki şeytan kavramı:müslümanlık yada hıristiyanlık'taki gibi kişileşmiş bir şeytan kavramı tevrat'da geçmez. yahudiler için bu konu pek berrak değildir. tekvin bölümünde adem ve havva'nın cennetten kovulmasında şeytandan bahsedilmez, bunun yerine yılandan bahsedilir. buna rağmen tevrat'da bir çok demon ismi zikredilir.
12 Entry Daha