sığır

büyükbaş hayvan ve onlar gibi davranan insanların da genel adı...
kurban olarak da faydanılan bir hayvan.