simetri


"birden çok eleman arasındaki ebat, şekil ve pozisyon bakımından benzerlik, ahenk.
simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. iyi-kötü, güzel-çirkin, derin-sığ gibi özellikler simetrinin tabii bir görüntüsüdür. benzer şekilde insan vücudunun sağ ve sol organları vücudu ikiye ayıran düzleme göre simetriktir. simetri, esas olarak şekil ve pozisyon benzerliğine dayanan geometrik simetriyi ifade eder...
geometrik simetri ya bir noktaya, bir doğruya, bir düzleme veya radyal bir doğruya göre olur. bir doğru üzerindeki, bir noktaya eşit uzaklıktaki iki nokta, bu noktaya göre simetriktirler. bu iki noktanın bir doğruya(eksene) veya düzleme göre simetrik olmaları için, doğruları birleştiren doğru parçasının simetri ekseni veya simetri düzlemine dik olması ve noktaların bu eksen veya düzleme uzaklıkları eşit olması gerekir..."

kaynak: 29f41

(bkz: simetri hastalığı)