sipali

roman dilinde mangır yada para anlamına gelen bu sözcüğün ''şopar'' denilen insanlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir.