sıradağ

peşpeşe gelen birçok dağın birleşmesiyle oluşmuş dağ silsilesi.

(bkz: and dağları)