şirin adı verilen insanların hepsinin sevimsiz olması sorunsalı

bazıları da şirin kelimesini yanlış anlayıp herkese verebilme yeteneğine sahip oluyor