siyasetçiler

yetiştiği toplumun sosyo-kültürel ve siyasal yapısına göre değişebilen farklı sıfatları ve işlevleri hak ederler.
en büyük bedduaların veya en güzel iyi duaların muhatabıdırlar...

şöyle ki:
- bir toplumu hem var edebilir hem de yok edebilirler.
- bir toplumu hem köleleştirebilir hem de başka toplumlara efendi yapabilirler.
- bir toplumdaki tüm belaların ve kötülüklerin hem sebebi ve sahibi hem de düşmanı ve yok edicisi olabilirler.
- bir toplumdaki tüm iyiliklerin ve güzelliklerin hem kaynağı hem de katili olabilirler.