siyasetin kirli bir oyun olması

3 Entry Daha
memur terfi düşünür
amir prim sezinir
doçent kürsü aranır
fakir pis pis kaşınır

herkes hesap peşinde
herkes hesap peşinde

ahçı pirinç aşırır
tüccar vergi kaçırır
patron daktilo alır
müdür adam kayırır

herkes hesap peşinde
herkes hesap peşinde

bakn plan tasarlar
partiler oy hesaplar
mapus günleri sayar
ihyalar parsa toplar

iç kalkınma dış yardım
yardım fonu istikrarsız
hava üssü, rampası
özel sektör semaye
kuvalisyon iktidar
yedi düvel,n bütçesi
dostluğu düşmanlığı
cemi cümle diplomatlar
hökümatlar kurmaylar
say sayabildiğin kadar
hepsinin elinde kalem
hepsinin önğnde kağıt
herşeyin ucu hesap
herkes hesap peşinde

(keşanlı ali destanı'ndan)