sohrab sepehri

iranlı şair. modern iran şiirinin en başarılı kalemlerinden biri. içinde füruğ ferruhzad'ın da olduğu yeni şiir akımı şairlerinden.

"
...
geleceğim.
ve her duvarın başına bir karanfil dikeceğim.
her pencerenin altında bir şiir okuyacağım.
her kargaya bir çam vereceğim.
yılana diyeceğim ki: kurbağa nasıl da fiyakalı ama!
barıştıracağım.
tanıştıracağım.
yol alacağım.
ışık içeceğim.
seveceğim."*