sol anahtarı

müzik denilen ölümsüz güzelliğe çok yakışan zarif semboller sisteminin alfası!
notalarla yazılan en güzel duaların besmelesi!