sölpük

gevşeyip kendini koyvermiş, bırakmış olan. "sölpümek" şeklinde gevşemek, kendini koyvermek olarak, eylem bildirir; "sölpüklük" şeklinde de durum bildirir sölpük sözcüğü.

(bkz: rehavet)