soma maden ocağı'ndaki ihmaller

insan yerine konmamalaridir belkide