sörf

suyun üstünde durabilen bir tahta üzerinde dalgalarda hız yapmak sporu.