straw man

bir mantık hatasıdır diyebiliriz. kişi, tartışmayı kazanmak için kasti olarak karşı tarafın argümanını çarpıtır. bu şekilde o kişinin tartışılan konu hakkındaki fikrini zayıflatıp onun haksız olduğunu göstermeye çalışır. bu safsatayı uygulayan kişi, karşı tarafın sözlerini çarpıtarak onun vermek istediği anlamı sığlaştırmak ve o kişinin fikirlerinin kolayca çürütülebilir olduğunu göstermek amacını güder. bu basit bir saldırı yöntemidir. bu şekilde üstünlük sağlanır ve karşıdaki kişinin gardı da elinden alınmış olur. bu saldırıya uğrayan kişi kendini savunmak istese, öyle bir şey demek istemediğini söylese bile çamurda debeleniyor izlenimi verecektir. özet geçersek, rakibin fikrini çarpıtıp, basitleştirerek, sen bunu bunu demek istiyorsun diyerek onun fikirlerini zayıf göstermek diyebiliriz. yani rakibin fikirlerinin çarpıtılmış ve sığlaştırılmış hali, onun gerçek fikirleriymiş ve ona aitmiş gibi yansıtılır.

örnek:

asistan: verdiğimiz ödev düşündüğümüzden daha zordu. o yüzden ödevi tamamlayan öğrencilere birkaç ekstra puan vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

öğretmen: kötü bir fikir. eğer herkese nedensiz yere tam not verirsek, öğrenciler bir dahaki sefere çalışmak için çaba göstermeyecektir.

asistan, yalnızca ödevi tamamlayan öğrencilere ekstra puan eklemeyi önerirken, öğretmen, herkese puan ekleme fikri üzerinden tartışıyor.

asistan, öğrencilere yalnızca birkaç puan vermeyi önerirken, öğretmen, öğrencilere tam not verme üzerinden tartışıyor.

asistan ödevin beklenilenden daha zor olmasından dolayı öğrencilere ekstra not vermeyi önerirken, öğretmen öğrencilere nedensiz yere ekstra not verme fikri üzerinden tartışıyor.

böylelikle öğretmen, asistanın fikrine/görüşüne saldırmayı kendince kolaylaştırmış oluyor. karşı tarafın fikrini alakasız yerlere çekerek çarpıtıyor.

(bkz:straw man fallacy)
(bkz:iddiayı zayıflatma safsatası)
(bkz:straw man argument)
(bkz:korkuluk safsatası)
(bkz:safsata)
veganların tartışmaları kazanmak için sıkça başvurdukları bir metottur. bilimsel geçerliliği olan bir kaynak gözetmeksizin öne sürülen argümanlar, bilimsel kanıtlarla çürütülünce işi ahlaki boyutta değerlendirerek haklılık kazanmaya çalışırlar. * sizi diğer kişilerin gözünde ahlaksız, zalim hatta faşist olarak yansıtıp sizi itibarsızlaştırarak öne sürdüğünüz argümanları zayıflatmaya/değersizleştirmeye çalışırlar.

"bir görüş ne kadar çok kişi tarafından kabul edilirse o kadar yasa halini alır." düşüncesinden dolayı kendilerine taraftar toplayarak argümanlarını geçerli bir bilimsel kanıt sunmaksızın sadece sayısal üstünlükle kazanmaya çalışırlar.