straw man

veganların tartışmaları kazanmak için sıkça başvurdukları bir metottur. bilimsel geçerliliği olan bir kaynak gözetmeksizin öne sürülen argümanlar, bilimsel kanıtlarla çürütülünce işi ahlaki boyutta değerlendirerek haklılık kazanmaya çalışırlar. * sizi diğer kişilerin gözünde ahlaksız, zalim hatta faşist olarak yansıtıp sizi itibarsızlaştırarak öne sürdüğünüz argümanları zayıflatmaya/değersizleştirmeye çalışırlar.

"bir görüş ne kadar çok kişi tarafından kabul edilirse o kadar yasa halini alır." düşüncesinden dolayı kendilerine taraftar toplayarak argümanlarını geçerli bir bilimsel kanıt sunmaksızın sadece sayısal üstünlükle kazanmaya çalışırlar.