suratı gibi kalbi de çirkin kişi

leş gibi pislik insanlardır.
(bkz: fatih altaylı)
yüzünün güzelliği kalbine vurmuş kişinin kötüsüdür.
tapu daireler, adliyeler, resmi merciler ve pek çok kurumda memur sıfatıyla çalışan bir kısım meslek grubu insanlarında gözlemlediğim durum.

fiziken çirkin oldukları yetmezmiş gibi, yardım isteyene kötü davranır bunlar ve işlerini de gereği gibi yapmazlar. en enteresan yanı da, iyi maaş alıp her yıl devlet eliyle ikramiye ve primle ödüllendirilirler. devlet dairesine sık sık işi düşenler iyi bilir.

(bkz: resmi dairelerdeki memurların genellikle suratsız ve fevri olması)
ingilizcesi ugly bitch.